13.04.2016

  • Aktualizacja Zadań Głównych
  • Aktualizacja Zadań Pobocznych
  • Aktualizacja informacji o statku „Poszukiwacz”
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Drakul z Puszkarzami (wolny drop)