13.04.2016  • Aktualizacja Zadań Głównych
  • Aktualizacja Zadań Pobocznych
  • Aktualizacja informacji o statku „Poszukiwacz”
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Drakul z Puszkarzami (wolny drop)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.