02.04.2016  • Dodano wersje ataków do przygody Czarni Rycerze – Generał 250 + MO (Mistrz Obrony) z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Czarni Rycerze – Generał 270 + MO (Mistrz Obrony) z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Czarni Rycerze – Generał MSW + MO (Mistrz Obrony) z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Czarni Rycerze – Generał 270 + MSW + MO (Mistrz Obrony) z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.