Ładowanie…

15.05.2017

  • Dodano wersje ataków do przygody Dzieci Sawanny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Atak z Zaskoczenia (wersje z Nusalą).