15.05.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Dzieci Sawanny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Atak z Zaskoczenia (wersje z Nusalą).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.