Aktualizacja 16.05.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Zostanie wprowadzone Nowe drzewko umiejętności dla Generałów; podpowiedzi i raporty z walk pokażą teraz dodatkowe umiejętności.
 • Czas budowy i odbudowy garnizonów dla wszystkich generałów zostanie zmniejszony o połowę.
 • Limity w sklepie zostaną zwiększone dla następujących specjalistów: Mistrz Obrony, Mistrz Sztuk Walki, Weteran, Doświadczony Generał, Tubylczy Zwiadowca, Szczęśliwy Odkrywca, w zależności od ilości już posiadanych specjalistów.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Liczba zasobów zużytych do produkcji zostanie wyświetlana w Magazynie prowiantu, podobnie jak ilość premii w kolejce produkcyjnej.
 • Interfejs Użytkownika do usuwania przedmiotów z Menu Gwiazdy został dostosowany, aby uniknąć zamieszania.
 • Powiadomienia o zadaniach nie będą wyskakiwać podczas ustawienia obrony zajętej kolonii.
 • Jednostki wroga typowe dla archipelagu nie powrócą po tym, jak zostaną pokonane poprzez premie bitewne.
 • Zapraszając gracza do swojej przygody, wiadomość awatara zostanie wyświetlona ponownie w nowym kanale wiadomości i zostanie ona odpowiednio zaktualizowana.
 • Powiadomienie systemowe o anulowaniu/ opuszczeniu przygody będzie teraz wyświetlało odpowiednią nazwę przygody.
 • Tłumaczenie zostało dostosowane do przygody „Zaginione miasto”.
 • Animacja dymu „Epickiego miejsca pracy” zostanie wyświetlona ponownie, w momencie, kiedy produkcja będzie aktywna.
 • Zasady oparte na atrybutach walk dotyczących zmian w procentach zostały dostosowane. Wyniki walki są teraz zaokrąglane w dół. Zwiększa to wpływ zdolności Czempiona Vargusa do redukcji obrażeń zadawanych przez niektórych wrogów.
 • Tło zostanie zablokowane po usunięciu przedmiotów z Menu Gwiazdy.
 • Nowa akcja otworzy odpowiednią stronę w archiwum pomocy.
 • Budynki dekoracyjne pokażą teraz inne powiadomienie, w którym nie będzie wzmianki o premiach, podczas próby zburzenia.
 • Skróty sektorowe nie powinny reagować we wszystkich sytuacjach.
 • Zablokowane zadania z eventów: Bożonarodzeniowego 2015 i Wielkanocnego 2016 zostaną usunięte z Księgi Zadań.
 • Wizerunki jednostek nad garnizonami i obozami wroga są wyświetlane w kolejności, w której będą atakowane przez przeciwników (oprócz specjalnych zdolności)
 • Umiejętność Puszkarza do zadawania dodatkowych obrażeń podczas niszczenia pokonanych obozów wroga została zmieniona na: „wyburzenie” i obejmuje również Oblężników.
 • Umiejętność nazywana poprzednio „Atak na najsłabszy cel” została zmieniona i nazywa się teraz „Atak z Flanki”.
 • Zadanie „Stawianie fundamentów” zostanie wspomniane tylko w Epickim składzie drewna.
 • Zmiany w nazwach niektórych przygód.
 • Okno z informacją w zakładce budynków wyświetli tekst w trybie obrony ekspedycji.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.