24.03.2017

  • Aktualizacja bloków w przygodzie Wyspa Tikki.
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + MSW + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + Nusala + Anslem z Puszkarzami.