24.03.2017  • Aktualizacja bloków w przygodzie Wyspa Tikki.
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + MSW + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + Nusala + Anslem z Puszkarzami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.