23.03.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem z Puszkarzami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem z Puszkarzami (szybki drop, wolny atak)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.