Changelog 29.09.2016

  • ZMIANY I USPRAWNIENIA:
  • Misja: Wyregulowano wyzwalacz dla „Pierwsza Kopalnia Złota” aby wybudowanie kopalni ukończyło zadanie.
  • Interfejs: Czas produkcji u introligatora jest wyświetlany prawidłowo, kiedy został użyty klej lub żywica.
  • Grafika: Zmieniono ikony dla nawozów do cmentarzy dyń w sklepie.
  • Handel: Dekoracyjne pole dyń jest teraz zdatne do handlu.