Changelog 06.10.2016 • NOWE FUNKCJE:
 • Misje: Nowe misje dzienne z wykorzystaniem zasobów wyższych poziomów.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Premia: Dodano czas trwania premium pokazywany na wyspach przyjaciół.
 • Premia Przygody: Powiązane produkcje zostają anulowany kiedy przygoda zostaje zakończona.
 • Odkrywca: Umiejętność „Dzika Determinacja” teraz daje odpowiednią ilość fragmentów mapy podczas długiego poszukiwania przygody.
 • Grafika: Ulepszono grafikę w tle „Zamek Złej Królowej”.
 • Stabilizacja: Poprawiono stabilność strefy domowej.
 • Tekst: Wyrównano tekst dolnej strzałki w Excelsiorze.
 • Tekst: Inne mniejsze poprawki lokalizacyjne.
 • Interfejs: Naprawiono brakujące linki w menu kontekstowym gospodarki w panelu magazynu dla niektórych zasobów.
 • Interfejs: Wiadomość o zakończonej produkcji teraz otwiera Dom Władyki poprawnie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.