Changelog 29.09.2016  • ZMIANY I USPRAWNIENIA:
  • Misja: Wyregulowano wyzwalacz dla „Pierwsza Kopalnia Złota” aby wybudowanie kopalni ukończyło zadanie.
  • Interfejs: Czas produkcji u introligatora jest wyświetlany prawidłowo, kiedy został użyty klej lub żywica.
  • Grafika: Zmieniono ikony dla nawozów do cmentarzy dyń w sklepie.
  • Handel: Dekoracyjne pole dyń jest teraz zdatne do handlu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.