01.10.2017  • Aktualizacja informacji o Evencie Halloween 2017.
  • Dodano wersje ataków do przygody Żywot Pirata – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Żywot Pirata – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.