29.09.2017  • Dodano wersje ataków do wyprawy Cenne Dane Wywiadowcze – Generał Nusala + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał Nusala + Vargus + MSW + 2xMO z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Więzienna – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Więzienna – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.