02.01.2020  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto Jesienią Gracz 1 – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + Niezłomny z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto Jesienią Gracz 2 – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + Niezłomny + MSW z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.