Aktualizacja 21.01.2020  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowe Paczki: Dwie zupełnie nowe Paczki są dostępne u Kupca w kategorii Czarny Rynek.
  • Ulepszenie budynków do 7 poziomu: Do kolejnych budynków dodano możliwość ulepszenia do poziomu 7!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Aktywacja premii „Ciasteczka z mlekiem” w świątecznej piekarni nie zatrzymuje już produkcji w kopalniach na 1 poziomie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.