08.05.2016



  • Aktualizacja bloków w przygodzie Wiktor Podstępny
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.