Changelog 12.05.2016 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Zablokowana Strefa: Ulepszenia mające na celu zmniejszenie częstości występowania zablokowanych stref.
 • Poszukiwacz: Wyświetlana jest prawidłowa liczba zadań.
 • Poszukiwacz: Nagrody za ukończone zadania są teraz poprawnie wyświetlane w Menu Gwiazdy.
 • Poszukiwacz: Nowe zadania Poszukiwacza są teraz szybciej aktualizowane.
 • Event: „Lista Kalendarza” jest wywoływana prawidłowo. Przycisk jest podświetlony poprawnie.
 • Event: Czas pokazywany w kalendarzu jest wyświetlany prawidłowo.
 • Event: Zwiększone znajdowanie rudy: Prawidłowa długość poszukiwania jest teraz oznaczona jako wyszukany.
 • Premia: Efekty jednoczesnych premii populacji działają teraz jak zamierzono.
 • Umiejętności: Dar Natury teraz poprawnie wpływa na złoże granitu.
 • Zadania: Prezent Dla Króla (Część 3) misja poboczna teraz jest kompletna.
 • Przygoda/Ekspedycja: Zaczęcie Przygody lub Ekspedycji spowoduje że okno przygody po prawej stronie ekranu pojawi się szybciej.
 • Przygoda/Ekspedycja: Przegląd wojsk na ekspedycji szkoleniowej jest teraz wyświetlany poprawnie.
 • Dekoracje: Ozdoby zachowują teraz swoją pozycję po zmianie strefy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.