16.05.2016  • Dodano nowy poradnik „Doświadczenie za Pokonane Jednostki” w dziale Przygody
  • Dodano nowy poradnik „Doświadczenie za Pokonane Jednostki na Ekspedycjach” w dziale Ekspedycje
  • Dodano nowy poradnik „Wrogie Obozy” w dziale Przygody

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.