08.12.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał Nusala + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Szaman – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami
  • Dodano wersje ataków do przygody Szaman – Generał Nusala + Vargus + Borys + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Młodszy Generał Gemini z Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Nusala + Vargus + Borys + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Banici – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Banici – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.