09.12.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Inwazja Wikingów – Generał Gemini + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Arktyczna Eksplozja – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Starzy Przyjaciele – Młodszy Generał Gemini z Ochotnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Starzy Przyjaciele – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Nusala z Kusznikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Generał Nusala + Vargus + Młodszy z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.