10.07.2018  • Aktualizacja ataków w wyprawie Nieznane Regiony (wszystkie wersje)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.