Changelog 12.07.2018 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Osiągnięcia: Porównywanie osiągnięć powinno teraz działać zgodnie z przeznaczeniem.
 • Przygody: Poprawiono niespójności nazw w przygodach kampanii Górskiego Klanu.
 • Przygody: Wszyscy gracze na przygodzie otrzymają teraz powiadomienie, jeśli zostanie użyta premia podkowy.
 • Przygody: Strefy lądowania w przygodzie „Lud Gór” powinny działać teraz poprawnie.
 • Przygody: Naprawiono problem ze strefami lądowania w przygodzie „Bohaterski Mały Krawiec” gdy więcej niż jeden gracz był na przygodzie.
 • Przygody: Naprawiono rzadki problem w przygodzie „Nieznane regiony”, w której gracze nie mogli stosować ofert handlowych.
 • Ogólne: Czas ładowania klienta gry został poprawiony.
 • Sklep: „Kanapka z serem” została usunięta ze sklepu w grze i jest teraz usuwana z Menu Gwiazdy.
 • Interfejs: Zwiększono rozmiar pola w Menu Gwiazd podczas dodawania zasobów do depozytów i/lub magazynu.
 • Interfejs: Zmieniono kolor czerwonych krzyży na zielone krzyże, aby uniknąć pomyłek.
 • Interfejs: Rozmiar Menu Gwiazdy powinien zostać zmniejszony dla niższych rozdzielczości.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.