12.03.2017  • Aktualizacja bloków w przygodzie Ali Baba, Młody Drwal dla Generała Anslema.
  • Dodano opcje blokowania z użyciem Mistrza Obrony w przygodzie Ali Baba, Młody Drwal dla dwóch pierwszych bloków (wszystkie wersje).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.