11.03.2017  • Aktualizacja wersji ataków dla Nieproszonych Gości (Event Wielkanocny 2017).
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Anslem + Vargus z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.