10.03.2017  • Aktualizacja poradnika System Badań – Generał (Umiejętności Generała).
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem + Vargus z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Jaś i Małgosia – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Flecista z Hamelin – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.