Changelog 09.03.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Walka: Dodano modyfikatory obrażeń bojowych w fazie niszczenia budynku, z wyjątkiem walki w bojowym szale.
 • Generał: Wdrożono definicje jednostek i ikony dla wszystkich generałów.
 • Generał: Kliknięcie Marszałka na ekspedycji teraz powinno działać poprawnie.
 • Umiejętność Generała: „Gra Na Własnym Boisku” ograniczono o połowę dla jednostek elitarnych.
 • Umiejętność Generała: „Kłus” przeniesiono do poziomu manuskryptu, oraz zmieniono wartości na 10/20/30%.
 • Umiejętność Generała: „Pierwsza Pomoc” przesunięto w dół do poziomu 1 Tomu.
 • Umiejętność Generała: „Pewność Siebie” przesunięto w dół do poziomu 2 Tomu oraz zmieniono wartości na 15/30/45%.
 • Umiejętność Generała: „Najazd” przesunięto w górę do poziomu 2 Tomu.
 • Umiejętność Generała: „Szał Bitewny” przesunięto w górę do poziomu 1 Kodeksu.
 • Misja: Zasoby do misji produkcyjnych powinny być wyzwalane poprawnie.
 • Gwiezdne Monety : Stosunek doświadczenia zmieniono z 1:2.000 na 1:1.000.
 • Lokalizacja: Kilka poprawek tekstowych.
 • Interfejs: Zmieniono zachowanie przycisku „Wyślij na przygodę” oraz poprawiono nieprawidłowe działania (wysłanie generała na ekspedycję oraz wysłanie złego typu wojsk).
 • Interfejs: Czat nie jest minimalizowanie po zmianie strefy.
 • Interfejs: Komunikaty przy awatarze są teraz wyświetlane tylko dla gracza, który wysyła generała na przygodzie.
 • Interfejs: Zmieniono wskaźnik uszkodzeń obszarowych w walce, raporty będą bardziej szczegółowe.
 • Interfejs: Gracze będą teraz odbierać wiadomości przy awatarze, gdy przyjaciel stosuje premie na ich wyspie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.