15.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Matczyna Miłość – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.