Aktualizacja 15.08.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Ikona tarczy w Excelsiorze została usunięta.
 • Generałowie nie mogą już być wysyłani na ekspedycje.
 • Surowce z kolonii mogą teraz być odebrane w dowolnym momencie.
 • Aktywne ekspedycje nie będą już pokazywały nieprawidłowego statusu w przeglądzie kolonii.
 • Opis osiągnięć dla pięciu scenariuszy został dostosowany aby uniknąć nieporozumień.
 • Opis umiejętności „Poszukiwacz kłopotów” został skorygowany w celu podkreślenia, że obejmuje ona również fragmenty map.
 • Kiedy będą aktywne 2 przygody, przycisk „Ku przygodzie” w garnizonie pokaże wszystkie opcje.
 • Przycisk potwierdzający zakończenie głównego zadania w przygodzie nie powinien już pojawiać się w zakładce „aktywne przygody” w księdze zadań.
 • Nazwa zadania pobocznego „Błędy w obliczeniach” na 69 poziomie została zmieniona na „Tytan S.A.”.
 • Skróty klawiszowe będą teraz uwzględniać pole wprowadzania, nie powodując dłużej przeniesienia w różne miejsca jak na przykład Dom Władyki czy strefa przygody.
 • W archiwum udostępniono nowy wpis dotyczący „Burzenie obozu bandytów”, a tekst odnoszący się do „Szczegółowy raport po bitwie” został dopasowany.
 • Podpowiedź dotycząca przedmiotów potrzebnych do ukończenia „Flecisty z Hamelin” została skorygowana, aby było jasne, że zostaną one usunięte, gdy przygoda się kończy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.