16.09.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Borys z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Borys z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Nusala z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Nusala z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.