22.09.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Anslem z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Anslem z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał Gemini z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał Gemini z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.