18.08.2017  • Dodano wersje ataków do wyprawy El Chupacabra – General 270 + Nusala + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy El Chupacabra – Generał Nusala + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.