20.08.2017  • Dodano wersje ataków do wyprawy Cenne Dane Wywiadowcze – Generał Nusala + Vargus z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Cenne Dane Wywiadowcze – Generał Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Smocza Czatownia – Generał Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Smocza Czatownia – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.