20.06.2018  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Tereny – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Tereny – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.