Aktualizacja 19.06.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Techniczna implementacja Wydarzenia Letniego, która następnie zostanie aktywowana globalnie 25 czerwca.
 • Kampania Górskiego Klanu – wyrusz w podróż do nowych krain.
 • Obozy przeciwników będą ponownie używać poprzedniego paska zdrowia, a punty zdrowia obozów będą wyświetlane poprzez nową ikonę obozu w podpowiedzi.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Drogi nie powinny już znikać.
 • „Kocia przynęta” nie powinna już mieć wpływu na Ulepszoną Piekarnię.
 • „Podręcznik produkcji broni” będzie teraz mieć wpływ na płatnerza (łuki, długie łuki, kusze, arkebuzy), ludwisarnię, odlewnię, stajnię (zwykła, elitarna, epicka).
 • Rytuały ołtarzy w „Zaginionym mieście” działają teraz zgodnie z przeznaczeniem.
 • „Wybór celu” wpis archiwalny został zmodyfikowany, aby pokazywał poprawne priorytety celów.
 • Tajemnicze podkowy zostały przeniesione do kategorii Czarnego Rynku w Kupcu.
 • Aktywacja zadań w „Nowej epickiej studni” została poprawiona i będzie wyświetlana zgodnie z założeniami.
 • Ramka wrogich jednostek będzie wyświetlana poprawnie.
 • Gra nie będzie już ponownie pobierać wszystkich plików i zasobów za każdym razem, a tylko za pierwszym razem po aktualizacji. Później będą one używane z pamięci podręcznej przeglądarki.
 • Następujące osiągnięcia nie są już odblokowywane po awansie na wyższy poziom: „Królewskie skarbce”, „Święto, „Pierwszy Atak „, „Niepodległość!” and „Kraina Czarów”.
 • Regularne jednostki nie będą dłużej korzystać z Ramki jednostki ekspedycyjnej w misjach Kampanii Górski Klan.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.