21.02.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Nusala z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Nusala z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + Nusala + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Vargus z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + Vargus + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Anslem z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + Anslem + MSW z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.