22.02.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał MSW + Nusala z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala z Puszkarzami (wolny drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.