22.11.2019  • Dodano wersje ataków do Wyprawy El Chupacabra – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys z Kusznikami (osiągnięcia – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczni Kapłani – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Matczyna Miłość – Generał Gemini Starszy + Młodszy z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.