Aktualizacja 20.11.2019 • NOWE FUNKCJE:
 • Miasto Podzielone Jesienią – to nowa przygoda, którą można teraz znaleźć poprzez długie i bardzo długie poszukiwania przygód!
 • Więcej gór na Wyspie Głównej, jest teraz dostosowanych do tego, aby móc je zniszczyć. Zwiększy to dostępną przestrzeń budowlaną!
 • Nowa paczka jest dostępna u kupca w grze w kategorii „Czarny Rynek”!
 • Hołdy dla Excelsiora i Hołdy dla Młyna można teraz zdobywać dzięki osiągnięciom.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Do postawienia Latarni Widmo nie będą już potrzebne patenty budowlane.
 • Opis Okrętu Widmo został dostosowany tak, aby pasował do okna.
 • Nazwa skrzyni z łupami Latarni Widmo jest teraz poprawnie wyświetlana w Menu Gwiazdy.
 • Nazwa „Premii dla znajomego premium” została zmieniona na „Prestiżową Premię dla znajomego” z powodu pomyłek z Dniami Premium.
 • Wiadomości związane z „Prestiżową Premią dla znajomego” wyświetlają teraz nazwę Gracza, który zastosował premię.
 • Zadanie „Duszki miniaturki” z Latarni Widmo zostało dostosowane. Wyświetlana jest teraz prawidłowa liczbę mini misji potrzebnych do ukończenia zadania.
 • Upiorne kopalnie, które zostały zdobyte poprzez wykonanie łańcucha zadań „Sterroryzowane miasto” zostały zmienione na Upiorne Kopalnie, które po zburzeniu nie powrócą do Menu Gwiazdy. Status takiej kopalni jest teraz ustawiony na „Nie wraca”.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.