23.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Najazd Wikingów – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Arktyczna Eksplozja – Generał 270 + Nusala + MSW z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.