Changelog 24.08.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Przygoda: Naprawiono kolejność premii związanych z przygodą „Jedwabny Kot Larsiana” w Magazynie Prowiantu.
 • Ogólne: Naprawiono problem, który powodował, że książki zainwestowane w Generałów zniknały, gdy zostały zastosowane i generał szybko został wysłany na przygodę.
 • Ogólne: Wgrano poprawkę dla zablokowanych stref.
 • Ogólne: Skorygowano koszty produkcji dla premii „Podkowy”.
 • Grafika: Naprawiono kilka małych artefaktów na nowej górze.
 • Tekst: Różne poprawki lokalizacyjne.
 • Interfejs: Przygody w oknie handlu będą teraz wyraźnie pokazywać całkowitą liczbę graczy.
 • Interfejs: Naprawiono tekst w oknie handlu, nie posiadający czarnego zarysowania.
 • Interfejs: Dodano ikonę ulotki koncertowej do ikon avatarów.
 • Interfejs: Naprawiono problem z nieprawidłową historią handlu.
 • Interfejs: Dalsze zmiany warunków powodujących pojawianie się komunikatów pomocy związanych z typami przygód i innymi właściwościami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.