24.12.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Drugi Złodziej – Generał 270 + Mikołajowa + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Drugi Złodziej – Generał 270 + Mikołajowa + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności).
  • Aktualizacja poradnika Generał.
  • Aktualizacja poradnika System Badań – Generał.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.