Aktualizacja 05.12.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Wdrożenie przycisku Przesuń i Anuluj dla Koszar, Elitarnych Koszar, Akademii Wojskowej, Zbrojowni, Magazynu Prowiantu i Specjalnego Magazynu Prowiantu. Umożliwi to przeniesienie rozkazów na górę, w dół lub anulowanie ich całkowicie.
 • Ewent Bożonarodzeniowy zostanie wdrożony do gry i aktywowany we wszystkich wersjach językowych 12 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00, czasu polskiego.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Oznaczenie przedmiotów kolekcjonerskich nie będzie liczone jako premia dla przyjaciół podczas wykonywania niektórych zadań i osiągnięć.
 • Kopalnia granitu po zniszczeniu nie będzie pozostawiała kamienia.
 • Naprawiona została sytuacja, w której wyczerpane złoże jest widoczne jako dostępna przestrzeń dla budynków.
 • Możliwe jest teraz wyłączenie powiadomienia o pełnym magazynie w Epickim składzie drewna.
 • Naprawiono sytuacje, w której obozy wroga w Ekspedycjach przechwytywały granicę.
 • Ikona Epickiego składu drewna została dostosowana.
 • Pięć małych retro scenariuszy: „Nowe doświadczenie”, „Bohater potrzebny od zaraz”, „Mapa trefnisia”, „Styl retro”, „Nic szczególnego” będzie teraz nagradzanych 100 punktami doświadczenia i premią zmieniająca skórkę na retro.
 • Kilka opisów poleceń w księdze zadań zostało skorygowanych, aby były bardziej precyzyjne i łatwiej zrozumiałe.
 • Nie można już żądać dwukrotnej nagrody za wykonanie podzadania „Powrót Do Mamy Pandy”.
 • Naprawiono wartość bonusu pierwszej rangi umiejętności Geologa „Solidne stemple w kopalni miedzi” z 8% na 15%.
 • Kilka przedmiotów u kupca używało niespójnych ramek. Wszystkie wpisy zostały dostosowane, i są teraz poprawne.
 • Czat nie powinien już zamieniać nazw użytkowników na „SERVER”.
 • Zwroty używane do wyszukiwania skarbów w zadaniach powinny być teraz spójne.
 • Licznik przedmiotów limitowanych w sklepie pokazuje poprawną ilość i zostanie znowu zablokowany poprzez symbol klucza.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.