Changelog 30.11.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Osiągnięcia: Naprawiono błąd, który powodował, że sekcja osiągnięć eventowych znikała.
 • PVP: Naprawiono exploit, który wyłączał strefy przechwytywania w Ekspedycjach.
 • Misja: Naprawiono możliwość dwukrotnego odbierania zamierzonej ilości Punktów Doświadczenia podczas wypełniania podzadania „Powrót do Mama Pandy”.
 • Tekst: Różne poprawki lokalizacyjne.
 • Tekst: Naprawiono błąd, który powodował zniknięcie czatu Gildii.
 • Interfejs: Naprawiono problem, który powodował znikanie przedmiotów kolekcjonerskich.
 • Interfejs: Poprawiono ramki w sklepie dla Mistrza Obrony.
 • Interfejs: Wpis w archiwum pomocy dla Koszar został przeniesiony do kategorii „Budynki” i został zaktualizowany o nowe funkcje kolejki produkcyjnej.
 • Interfejs: Naprawiono brakującą ikonę w wiadomościach z powiadomieniami, gdy receptury są stosowane na magazynie prowiantu.
 • Interfejs: Naprawiono brakujące podpowiedzi dla przycisków kolejki produkcji.
 • Interfejs: Zmieniono atut podczas opuszczania gildii.
 • Interfejs: Znormalizowane etykiety podpowiedzni pomiędzy generałami z atrybutami i bez atrybutów.
 • Interfejs: Ułatwiono odczytywanie podpowiedzi opcji w rozwijanym menu kolejki produkcji.
 • Interfejs: Naprawiono kilka błędów tekstu dla niektórych Odkrywców pojawiających się jako „undefined”.
 • Interfejs: Rozwiązano problem, który powodował pojawianie się podpowiedzi niektórych zwycięskich przedmiotów w głosowaniu w Markecie Gildii, które wyświetlały nieprawidłowy przedmiot.
 • Interfejs: Naprawiono błąd, który nieumyślnie zwiększył licznik ograniczonych przedmiotów w sklepie o +1.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.