Aktualizacja 21.11.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • System głosowania na Rynku Gildii został wdrożony do gry. Aktywacja nastąpi za jakiś czas, po przeprowadzeniu wewnętrznych testów.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Ikona Pakietu Medycznego została dostosowana.
 • Ulepszona piekarnia i receptury na platynowe podkowy zostały dodane do sklepu.
 • Nazwa przygody „Najazd Wikingów” została zmieniona w celu odróżnienia jej od przygody (wyprawy) „Najazd Wikingów”.
 • Interfejs w Excelsiorze nie powinien więcej zamarzać podczas interakcji.
 • Komunikat o błędzie po skończonej przygodzie został dostosowany, aby był lepiej zrozumiały.
 • Zmieniono wartość trudności na 6 w opisie „Starych Ruin”.
 • Koszt przeniesienia budynku Uniwersytetu został zniesiony.
 • Zadania, w których należy wytworzyć dowolny rodzaj książki, określają teraz, że mają one być produkowane w introligatorze.
 • Rzadki problem, który pojawiał się, przy przenoszeniu niektórych budynków został naprawiony.
 • Tekst zadania: „Larsyjski Kot Jedwabny” został dostosowany.
 • Opis „Pakietu Drzewek Ozdobnych” został dostosowany.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.