Changelog 16.11.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Osiągnięcia: Naprawiono pewne błędy składniowe w niektórych osiągnięciach.
 • Ogólne: Naprawiono problem z nieprawidłowym działaniem generałów świątecznych z umiejętnością „Pojętny”.
 • Grafika: Naprawiono problem z wyczerpanymi Kopalniami Klejnotów, które wyświetlały nieistniejący budynek.
 • Misja: Naprawiono pierwszy scenariusz świąteczny, który nie był zliczany do zadania zgodnie z zamierzeniami.
 • Misja: Zadanie „Świąteczna Niespodzianka” teraz jest wyzwolony poprawnie podczas otwierania okna kalendarza.
 • Tekst: Różne poprawki lokalizacyjne.
 • Interfejs: Przeniesiono unikalny przedmiot w sklepie ze środkowego rzędu na lewo (pierwsza pozycja).
 • Interfejs: Naprawiono niektóre ramki przedmiotów w oknie sklepu.
 • Interfejs: Dodano nową grafikę dla Magazynu Priwantu do wpisu pomocy w archiwum.
 • Interfejs: Naprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem podpowiedzi w niektórych częściach głosowania w Markecie Gildii.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.