25.04.2020Ponieważ Nieznane Regiony są wciąż zepsute, został dodany ciąg poradników z aktywnymi 4 antypremiami.
Tylko te poradniki są poprawne, do czasu naprawienia Kampanii Górskiego Klanu.

  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – SGG + MGG + NUS + BRS + NIE + MSW (4 aktywne antypremie – szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – SGG + MGG + NUS + VAR + BRS + NIE + MSW (4 aktywne antypremie – szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – SGG + MGG + NUS + VAR + BRS + NIE + MSW (4 aktywne antypremie – szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – SGG + MGG + NUS + VAR + BRS + NIE + MSW (4 aktywne antypremie – szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.