Aktualizacja 19.05.2020 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe zadania: Nowe zadania dla poziomów 76-79 zostały aktywowane!
 • Ulepszenia Budynków do poziomu 7: Dodatkowe budynki można teraz ulepszyć do poziomu 7: Niewyczerpana kopalnia węgla, Niewyczerpana kopalnia miedzi, Niewyczerpana kopalnia złota, Niewyczerpana kopalnia żelaza, Dom władyki, Zaawansowany warsztat ślusarza (dodano poziomy 2-7), Koszary, Elitarne Koszary, Akademia wojskowa ,Zbrojownia ,Pływający dom, Bajkowy Zamek ,Dom z piernika.
 • Nowe Budynki: Uprawa słoneczników! Dodatkowo premię „Nawóz słonecznikowy” można zdobyć poprzez przygody (w przygodach możliwych do rozpoczęcia z minimalnym posiadanym 36 poziomem w grze) lub u Kupca. Do zdobycia czekają także dwa nowe osiągnięcia!
 • Nowe Dzienne Zadania: Trzy nowe dzienne zadania zostały dodane do gry.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Premia: Fantastyczny Klej Cukrowy można teraz użyć na Wyspie przyjaciela.
 • Tłumaczenia: Poprawiony został opis umiejętności Szczęśliwego Odkrywcy.
 • Tłumaczenia: Ujednolicono opisy premii strefowych, w opisie znajduje się teraz „szerokość x długość”.
 • Grafika: Garnizon Zakapturzonego Generała został zredukowany w celu dopasowania do innych garnizonów.
 • Interfejs Użytkownika: Generał Medyk i Introligator z przygody są oprawieni w odpowiednią ramkę w Sklepie.
 • Interfejs Użytkownika: Rozmiar ikony Zakapturzonego Generała w Raporcie z Bitwy została dostosowana i jest odpowiedniej wielkości.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.