27.03.2020  • Aktualizacja informacji o Evencie Wielkanocnym 2020
  • Dodano nowy poradnik „Tabele Dropów” (menu poradniki)
  • Aktualizacja działu budynków (dodanie poziomu 7)
  • Aktualizacja dropów z przygód (dodano nasiona oleiste)
  • Dodano czas produkcji dla przedmiotów w Zwykłym Magazynie Prowiantu Poziom 7 (wszystkie poradniki)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.