Aktualizacja 24.03.2020  • NOWE FUNKCJE:
  • Ulepszenia budynków do poziomu 7: Kolejne budynki można teraz ulepszyć do poziomu 7: Szkółka Wiejska, Wieża Magazynowa, Rezydencja, Magazyn Prowiantu, Opactwo
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Premie: Odkrywcy będą teraz działać zgodnie z przeznaczeniem po uruchomieniu Prestiżowej premii od znajomego.
  • Zadanie: Nieudane cotygodniowe wyzwania mogą zostać usunięte.
  • Przygoda: Premie w Kampanii Górskiego Klanu znów działają jak zamierzono.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.